Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách

Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách

Bắt giữ 125 chiếc điện thoại không rõ nguồn gốc

Bắt giữ 125 chiếc điện thoại không rõ nguồn gốc

Thu giữ điện thoại tiền tỷ nhập lậu

Thu giữ điện thoại tiền tỷ nhập lậu

Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách

Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách

Ninh Bình: Bắt giữ số lượng điện thoại và pháo lậu lớn

Ninh Bình: Bắt giữ số lượng điện thoại và pháo lậu lớn

Lô điện thoại tiền tỷ nhập lậu từ Móng Cái về Ninh Bình

Lô điện thoại tiền tỷ nhập lậu từ Móng Cái về Ninh Bình

Ninh Bình: Bắt giữ lô hàng điện thoại, pháo lậu lớn

Ninh Bình: Bắt giữ lô hàng điện thoại, pháo lậu lớn