Dự án Bảy Hiền Tower có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng?

Dự án Bảy Hiền Tower có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng?

Cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của khách hàng tại dự án Bảy Hiền Tower

Cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của khách hàng tại dự án Bảy Hiền Tower

Khách hàng mua dự án Bảy Hiền Tower cầu cứu

Khách hàng mua dự án Bảy Hiền Tower cầu cứu

Chung cư Bảy Hiền Tower: Người dân treo băng rôn đòi tài sản và tố đơn vị bán hàng lừa đảo

Chung cư Bảy Hiền Tower: Người dân treo băng rôn đòi tài sản và tố đơn vị bán hàng lừa đảo

Chung cư Bảy Hiền Tower: Tranh chấp sàn thương mại giữa khách hàng với chủ đầu tư

Chung cư Bảy Hiền Tower: Tranh chấp sàn thương mại giữa khách hàng với chủ đầu tư

Chung cư Bảy Hiền Tower: Khách hàng tố chủ đầu tư lừa đảo

Chung cư Bảy Hiền Tower: Khách hàng tố chủ đầu tư lừa đảo