Phó chủ tịch huyện bị kỷ luật vì để tư nhân thuê đất công viên rồi chuyển mục đích sử dụng

Phó chủ tịch huyện bị kỷ luật vì để tư nhân thuê đất công viên rồi chuyển mục đích sử dụng

Ngày 10/1/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông...
Kỷ luật phó chủ tịch huyện để tư nhân 'xẻ thịt' đất công viên

Kỷ luật phó chủ tịch huyện để tư nhân 'xẻ thịt' đất công viên

Kỷ luật Phó chủ tịch huyện tiếp tay 'xẻ thịt' công viên

Kỷ luật Phó chủ tịch huyện tiếp tay 'xẻ thịt' công viên

VỤ 'XẺ THỊT' CÔNG VIÊN Ở KON TUM: Thu hồi, hủy bỏ hàng loạt quyết định

VỤ 'XẺ THỊT' CÔNG VIÊN Ở KON TUM: Thu hồi, hủy bỏ hàng loạt quyết định

Vụ 'xẻ thịt' đất công viên: Thu hồi, hủy bỏ các sổ đỏ giao trái phép

Vụ 'xẻ thịt' đất công viên: Thu hồi, hủy bỏ các sổ đỏ giao trái phép

Tỉnh Kon Tum yêu cầu báo cáo lại vụ 'xẻ thịt' công viên

Tỉnh Kon Tum yêu cầu báo cáo lại vụ 'xẻ thịt' công viên

Cho tư nhân 'xẻ thịt' đất công viên, Ban Thường vụ huyện bị kiểm tra

Cho tư nhân 'xẻ thịt' đất công viên, Ban Thường vụ huyện bị kiểm tra

Vụ đua nhau 'xẻ thịt' công viên: Làm rõ dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo huyện

Vụ đua nhau 'xẻ thịt' công viên: Làm rõ dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo huyện