Tiếp nhận cá thể mèo rừng quý hiếm thả về môi trường tự nhiên

Tiếp nhận cá thể mèo rừng quý hiếm thả về môi trường tự nhiên

Huế: Tiếp nhận cá thể mèo rừng quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên

Huế: Tiếp nhận cá thể mèo rừng quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên

Thừa Thiên – Huế: Thả cá thể mèo rừng về môi trường tự nhiên

Thừa Thiên – Huế: Thả cá thể mèo rừng về môi trường tự nhiên

Bắt được mèo rừng quý hiếm, tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng

Bắt được mèo rừng quý hiếm, tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng

Giải cứu cá thể mèo rừng quý hiếm sau khi bị mắc bẫy

Giải cứu cá thể mèo rừng quý hiếm sau khi bị mắc bẫy

Đặt bẫy thú ăn trộm gà, bắt được mèo rừng hoang dã

Đặt bẫy thú ăn trộm gà, bắt được mèo rừng hoang dã

Lão nông Huế bẫy trúng cá thể động vật nghi mèo rừng quý hiếm

Lão nông Huế bẫy trúng cá thể động vật nghi mèo rừng quý hiếm

Huế: Đặt bẫy cạnh chuồng gà, lão nông bắt được con mèo quý hiếm

Huế: Đặt bẫy cạnh chuồng gà, lão nông bắt được con mèo quý hiếm