Là cán bộ mà 'dối trên lừa dưới' là họa cho đất nước

Là cán bộ mà 'dối trên lừa dưới' là họa cho đất nước

Những ngày qua người dân vô cùng phẫn nộ về việc UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) bịa ra kết quả giả của...