Trung tá công an bị khai trừ Đảng vì kinh doanh không phép

Trung tá công an bị khai trừ Đảng vì kinh doanh không phép

Một nguyên lãnh đạo công an phường bị cách chức, khai trừ Đảng

Một nguyên lãnh đạo công an phường bị cách chức, khai trừ Đảng

Tiền Giang: Cách chức, khai trừ Đảng một trung tá công an

Tiền Giang: Cách chức, khai trừ Đảng một trung tá công an

Phó trưởng Công an phường bị khai trừ khỏi Đảng

Phó trưởng Công an phường bị khai trừ khỏi Đảng

Cách chức, khai trừ khỏi đảng một trung tá công an

Cách chức, khai trừ khỏi đảng một trung tá công an

Tiền Giang: Cách chức, khai trừ Đảng một trung tá, phó công an phường

Tiền Giang: Cách chức, khai trừ Đảng một trung tá, phó công an phường

Khai trừ Đảng một phó trưởng công an phường

Khai trừ Đảng một phó trưởng công an phường