Ngư dân Tiền Giang kể chuyện cứu 22 ngư dân Philippines trên biển

Ngư dân Tiền Giang kể chuyện cứu 22 ngư dân Philippines trên biển

Chuyện về nhóm thuyền viên cứu sống 22 ngư dân Philippines

Chuyện về nhóm thuyền viên cứu sống 22 ngư dân Philippines

Tiền Giang: Tặng Bằng khen cho 9 ngư dân tàu cá TG 90983-TS

Tiền Giang: Tặng Bằng khen cho 9 ngư dân tàu cá TG 90983-TS

Nhóm thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines được khen thưởng

Nhóm thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines được khen thưởng

Tặng Bằng khen cho 9 ngư dân Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Tặng Bằng khen cho 9 ngư dân Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Tiền Giang: 9 ngư dân dũng cảm cứu ngư dân nước bạn gặp nạn được tặng Bằng khen

Tiền Giang: 9 ngư dân dũng cảm cứu ngư dân nước bạn gặp nạn được tặng Bằng khen

Khen thưởng 9 thuyền viên Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn

Khen thưởng 9 thuyền viên Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn

Khen thưởng 9 ngư dân Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn

Khen thưởng 9 ngư dân Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn

Tặng bằng khen cho 9 ngư dân Việt Nam cứu ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Tặng bằng khen cho 9 ngư dân Việt Nam cứu ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Khen thưởng tàu cá Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines