Chung tay thắp sáng Tà Lang

Chung tay thắp sáng Tà Lang

'Đưa điện sáng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc từ lâu đã trở thành trách nhiệm xã hội đầy tính...