Rượu say, người đàn ông cầm thanh nứa đâm chết 1 phụ nữ

Rượu say, người đàn ông cầm thanh nứa đâm chết 1 phụ nữ

Sau khi uống rượu, nhớ lại chuyện thường xuyên bị chửi bới, thanh niên ở Quảng Ngãi đã tìm đến nhà và dùng...
Đối tượng dùng nứa đâm chết người sau khi uống rượu vì bị chửi

Đối tượng dùng nứa đâm chết người sau khi uống rượu vì bị chửi

Giết người vì thường xuyên bị chửi mắng

Giết người vì thường xuyên bị chửi mắng

Bắt đối tượng say rượu dùng thanh nứa đâm chết người

Bắt đối tượng say rượu dùng thanh nứa đâm chết người

Bắt người đàn ông uống rượu say dùng nứa đâm chết người

Bắt người đàn ông uống rượu say dùng nứa đâm chết người

Hậm hực vì bị chửi bới, gã đàn ông ở Quảng Ngãi đâm chết người

Hậm hực vì bị chửi bới, gã đàn ông ở Quảng Ngãi đâm chết người

Dùng nứa đâm chết người vì xích mích

Quảng Ngãi: Giết người vì bị chửi