Cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay do tranh chấp đất đai

Cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay do tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai sau ly hôn, cô giáo bị chồng cũ chém bị thương tích với tỷ lệ 74% ở hai tay.
Chồng chém vợ cũ gần đứt lìa 2 bàn tay do tranh chấp đất đai sau ly hôn

Chồng chém vợ cũ gần đứt lìa 2 bàn tay do tranh chấp đất đai sau ly hôn

Đắk Nông: Tranh chấp đất rẫy, cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Đắk Nông: Tranh chấp đất rẫy, cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Nữ giáo viên bị chồng cũ chém gần đứt lìa cả hai bàn tay

Nữ giáo viên bị chồng cũ chém gần đứt lìa cả hai bàn tay

Cô giáo tiểu học bị chồng cũ chém gần đứt 2 bàn tay

Cô giáo tiểu học bị chồng cũ chém gần đứt 2 bàn tay

Cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Lời kể đau lòng của cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Lời kể đau lòng của cô giáo bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Cô giáo bị chồng cũ chém trọng thương vì mâu thuẫn phân chia tài sản

Cô giáo bị chồng cũ chém trọng thương vì mâu thuẫn phân chia tài sản

Chồng cũ chém vợ là giáo viên suýt đứt lìa 2 bàn tay

Chồng cũ chém vợ là giáo viên suýt đứt lìa 2 bàn tay

Khởi tố đối tượng chém đứt bàn tay của vợ cũ

Khởi tố đối tượng chém đứt bàn tay của vợ cũ

Chém vợ cũ đứt gần lìa 2 bàn tay vì tranh chấp đất đai

Chém vợ cũ đứt gần lìa 2 bàn tay vì tranh chấp đất đai

Cô giáo ở Đắk Nông bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Cô giáo ở Đắk Nông bị chồng cũ chém gần đứt lìa 2 bàn tay

Đắk Nông: Tranh chấp đất rẫy, vác dao chém vợ cũ kinh hoàng

Đắk Nông: Tranh chấp đất rẫy, vác dao chém vợ cũ kinh hoàng

Tranh chấp đất đai, chồng chém vợ cũ đứt gần lìa 2 bàn tay

Tranh chấp đất đai, chồng chém vợ cũ đứt gần lìa 2 bàn tay

Mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn, chồng chém vợ suýt lìa 2 bàn tay

Mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn, chồng chém vợ suýt lìa 2 bàn tay

Một cô giáo bị chồng cũ chém đứt gần lìa 2 bàn tay vì tranh chấp đất đai

Một cô giáo bị chồng cũ chém đứt gần lìa 2 bàn tay vì tranh chấp đất đai