'Hành trình Kết nối yêu thương' sẽ tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2019

'Hành trình Kết nối yêu thương' sẽ tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2019

Phạt đơn vị tổ chức 'Hành trình kết nối yêu thương' ở Đà Nẵng 20 triệu đồng

Phạt đơn vị tổ chức 'Hành trình kết nối yêu thương' ở Đà Nẵng 20 triệu đồng

Chương trình 'Hành trình kết nối yêu thương' ở Đà Nẵng bị phạt 20 triệu đồng

Chương trình 'Hành trình kết nối yêu thương' ở Đà Nẵng bị phạt 20 triệu đồng

'Hành trình kết nối yêu thương' bị Đà Nẵng phạt 20 triệu đồng

'Hành trình kết nối yêu thương' bị Đà Nẵng phạt 20 triệu đồng

Vụ ồn ào chương trình từ thiện: Đề nghị báo cáo Bộ LĐ-TB&XH

Vụ ồn ào chương trình từ thiện: Đề nghị báo cáo Bộ LĐ-TB&XH

Ông Đinh Trọng Vỹ: 'Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Hành Trình Kết Nối Yêu Thương'

Ông Đinh Trọng Vỹ: 'Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Hành Trình Kết Nối Yêu Thương'

Hành trình kết nối yêu thương đưa nhiều cơ quan báo chí vào bảo trợ: Do không hiểu pháp luật ?!

Hành trình kết nối yêu thương đưa nhiều cơ quan báo chí vào bảo trợ: Do không hiểu pháp luật ?!

'Hành trình kết nối yêu thương' đã trao bao nhiêu tiền?

'Hành trình kết nối yêu thương' đã trao bao nhiêu tiền?

Đơn vị tổ chức 'Hành trình kết nối yêu thương' ở Đà Nẵng dọa dẹp chương trình nếu báo chí không ủng hộ

Đơn vị tổ chức 'Hành trình kết nối yêu thương' ở Đà Nẵng dọa dẹp chương trình nếu báo chí không ủng hộ

Đà Nẵng: Nhiều câu hỏi tại 'Hành trình kết nối yêu thương'

Đà Nẵng: Nhiều câu hỏi tại 'Hành trình kết nối yêu thương'

Phát hiện thêm nhiều mập mờ trong 1 chương trình từ thiện ở Đà Nẵng

Phát hiện thêm nhiều mập mờ trong 1 chương trình từ thiện ở Đà Nẵng

'Hành trình kết nối yêu thương' lập lờ như thế nào?

'Hành trình kết nối yêu thương' lập lờ như thế nào?

Chương trình từ thiện ở Đà Nẵng chưa diễn ra mà đã có nhiều chuyện 'ồn ào'

Chương trình từ thiện ở Đà Nẵng chưa diễn ra mà đã có nhiều chuyện 'ồn ào'

Họp báo Hành trình kết nối yêu thương số 12 ứng dụng công nghệ 'siêu thị kết nối yêu thương'

Họp báo Hành trình kết nối yêu thương số 12 ứng dụng công nghệ 'siêu thị kết nối yêu thương'