Đầm Thị Nại bị 'bức tử'

Đầm Thị Nại bị 'bức tử'

Ðầm Thị Nại nằm về phía Ðông Bắc TP Quy Nhơn (Bình Định), có diện tích tự nhiên khoảng 5.000ha, dài hơn...