Vô cớ bị bắn khi vào đầm tôm của gia đình

Vô cớ bị bắn khi vào đầm tôm của gia đình

Bị bắn trọng thương vì không cho kiểm tra giấy tờ khi ngang qua cổng HTX

Bị bắn trọng thương vì không cho kiểm tra giấy tờ khi ngang qua cổng HTX

Bị bắn vì vào khu vực nuôi tôm của gia đình mà không… xuất trình giấy tờ

Bị bắn vì vào khu vực nuôi tôm của gia đình mà không… xuất trình giấy tờ

Không cho kiểm tra giấy tờ, nhân viên HTX bắn người dân nhập viện

Không cho kiểm tra giấy tờ, nhân viên HTX bắn người dân nhập viện

Dùng súng bắn dân vì không cho kiểm tra giấy tờ

Dùng súng bắn dân vì không cho kiểm tra giấy tờ

Bắt giữ nhân viên hợp tác xã bắn người dân 4 phát đạn để giải quyết mâu thuẫn

Bắt giữ nhân viên hợp tác xã bắn người dân 4 phát đạn để giải quyết mâu thuẫn

Bắn 4 phát đạn để giải quyết chuyện của người khác