Người có tài nghe âm thanh bằng... tay

Người có tài nghe âm thanh bằng... tay

Sờ vào vỏ thùng chiếc đồng hồ treo tường cổ để cảm nhận độ rung của bài Ave maria qua da là cách mà người...