Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: 3 bị cáo kháng cáo

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: 3 bị cáo kháng cáo

3 bị cáo làm đơn kháng cáo gồm Vũ Thị Thùy Dương, Đinh Thị Hồng Hương và Trần Thị Thu Hồng. Cả 3 đều thuộc...
Các 'bóng hồng' vụ Hà Văn Thắm kháng cáo

Các 'bóng hồng' vụ Hà Văn Thắm kháng cáo

Ba cựu nữ cán bộ Ngân hàng Đại Dương kháng cáo xin nhẹ tội

Ba cựu nữ cán bộ Ngân hàng Đại Dương kháng cáo xin nhẹ tội

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: 3 bị cáo kháng cáo

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: 3 bị cáo kháng cáo

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo kháng cáo

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo kháng cáo

Thêm 10 năm tù cho Hà Văn Thắm

Tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm thêm 10 năm tù

Tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm thêm 10 năm tù

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị tuyên thêm 10 năm tù giam

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị tuyên thêm 10 năm tù giam

Hà Văn Thắm lần thứ 3 nhận án tù

Hà Văn Thắm lần thứ 3 nhận án tù

Đang thụ án chung thân, Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù

Đang thụ án chung thân, Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù

Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù

Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù

Cựu Chủ tịch OceanBank bị tuyên phạt 10 năm tù ở vụ án thứ ba

Cựu Chủ tịch OceanBank bị tuyên phạt 10 năm tù ở vụ án thứ ba

Hà Văn Thắm tiếp tục bị tuyên 10 năm tù ở vụ án thứ ba

Hà Văn Thắm tiếp tục bị tuyên 10 năm tù ở vụ án thứ ba

Hà Văn Thắm bị đề nghị từ 10-12 năm tù trong vụ án thứ ba

Hà Văn Thắm bị đề nghị từ 10-12 năm tù trong vụ án thứ ba

Bị cáo Hà Văn Thắm bị đề nghị từ 10-12 năm tù trong vụ án thứ ba

Bị cáo Hà Văn Thắm bị đề nghị từ 10-12 năm tù trong vụ án thứ ba

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị đề nghị xử phạt đến 12 năm tù

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị đề nghị xử phạt đến 12 năm tù

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa

Xét xử Hà Văn Thắm trong vụ án thứ ba liên quan đến Oceanbank

Xét xử Hà Văn Thắm trong vụ án thứ ba liên quan đến Oceanbank

Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa trong vụ án thứ 3

Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa trong vụ án thứ 3

Gây thiệt hại 106 tỉ đồng, Hà Văn Thắm lại hầu tòa

Gây thiệt hại 106 tỉ đồng, Hà Văn Thắm lại hầu tòa

Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng 'bóng hồng' Oceanbank

Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử cùng 'bóng hồng' Oceanbank

Cựu Chủ tịch OcenBank Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa ở vụ án thứ ba

Cựu Chủ tịch OcenBank Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa ở vụ án thứ ba

Cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm hầu tòa ở vụ án thứ 3

Cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm hầu tòa ở vụ án thứ 3

Bắt đầu xét xử giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm

Bắt đầu xét xử giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm

Đang thụ án chung thân, Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa

Đang thụ án chung thân, Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục hầu tòa

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm lại sắp hầu tòa ở vụ án thứ ba

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm lại sắp hầu tòa ở vụ án thứ ba

Vụ OceanBank: Xét xử Hà Văn Thắm cùng 7 đồng phạm vào ngày 27/4

Vụ OceanBank: Xét xử Hà Văn Thắm cùng 7 đồng phạm vào ngày 27/4

Điều tra giai đoạn 2 đại án OceanBank: Khởi tố Hà Văn Thắm cùng 10 người khác

Điều tra giai đoạn 2 đại án OceanBank: Khởi tố Hà Văn Thắm cùng 10 người khác

Khởi tố Hà Văn Thắm và 10 đồng phạm trong giai đoạn 2 đại án OceanBank

Khởi tố Hà Văn Thắm và 10 đồng phạm trong giai đoạn 2 đại án OceanBank

Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyên TGĐ Công ty Truyền thông Đại Dương

Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyên TGĐ Công ty Truyền thông Đại Dương

Phê chuẩn khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan sai phạm tại Oceanbank

Phê chuẩn khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan sai phạm tại Oceanbank

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố 11 bị can

Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố 11 bị can