Thanh Hóa: Gần chục thanh niên nam nữ rủ nhau vào quán karaoke sử dụng ma túy

Thanh Hóa: Gần chục thanh niên nam nữ rủ nhau vào quán karaoke sử dụng ma túy

Bắt quả tang 9 'nam thanh nữ tú' bay lắc tập thể trong quán karaoke

Bắt quả tang 9 'nam thanh nữ tú' bay lắc tập thể trong quán karaoke

Nhóm 'nam thanh nữ tú' trẻ tuổi rủ nhau 'thác loạn' trong quán karaoke

Nhóm 'nam thanh nữ tú' trẻ tuổi rủ nhau 'thác loạn' trong quán karaoke

Chọn quán karaoke làm bãi đáp để sử dụng ma túy

Chọn quán karaoke làm bãi đáp để sử dụng ma túy

Bắt 9 đối tượng 'mở tiệc' ma túy trong quán karaoke

Bắt 9 đối tượng 'mở tiệc' ma túy trong quán karaoke

Thanh Hóa: Bắt quả tang 9 đối tượng sử dụng ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt quả tang 9 đối tượng sử dụng ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt quả tang 9 thanh niên nam nữ đang tổ chức 'bữa tiệc' ma túy trong phòng hát

Bắt giữ 9 đối tượng đang sử dụng ma túy tại quán karaoke

Bắt giữ 9 đối tượng đang sử dụng ma túy tại quán karaoke