Lùm xùm tuyển dụng GV ở Quảng Bình: Kỷ luật khiển trách Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Ông Ước được xác định là có vi phạm trong quá trình thanh tra thực hiện tuyển dụng giáo viên tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Chống tiêu cực, chặn mầm tham nhũng: Phải chống từ gốc

Liên tục các vụ tiêu cực bị xử lý nghiêm khắc trong thời gian gần đây cho thấy việc phòng, chống sự tha hóa, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên đang được Đảng chú trọng hơn.

46/48 phiếu đồng ý bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung

Do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, ông Lê Minh Trung đã bị bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng và khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng

Ông Lê Minh Trung, theo kết luận của Ban Bí thư, đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ban Bí thư cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Cách toàn bộ chức vụ trong Đảng với Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng

Ban Bí thư đánh giá, vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước và của Đảng viên.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung.

Ban Bí thư cách chức và khai trừ Đảng 2 cán bộ

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung và khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật 2 cán bộ ở Đà Nẵng và Quảng Bình

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: 'Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng' đối với đồng chí Lê Minh Trung; 'Khai trừ ra khỏi Đảng' đối với đồng chí Đinh Quý Nhân.

Phó chủ tịch thường trực HĐND TP. Đà Nẵng Lê Minh Trung bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP. Đà Nẵng.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng bị kỷ luật do vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Lê Minh Trung

Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 26/5/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật: đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng chí Đinh Quý Nhân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung; Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân.

Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng, do vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Lê Minh Trung

Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 26/5/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật: đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng chí Đinh Quý Nhân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Vi phạm luật hôn nhân, Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng.

Vì sao đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình?

Ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐTQuảng Bình bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật do vi phạm quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Đinh Quý Nhân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng bị đề nghị kỷ luật do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.

Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng vì vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, do vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.

Kỷ luật Trung tướng Nguyễn Thế Quyết

Trung tướng Nguyễn Thế Quyết bị kỷ luật do để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng và thanh lý một số hợp đồng kinh tế.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng

Tại Kỳ họp thứ 15 (hai ngày 16 và 17/5), Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã xem xét Báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Bình.

Kỷ luật khiển trách Trung tướng Nguyễn Thế Quyết

UBKT Trung ương kỷ luật khiển trách đối với Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng do vi phạm luật hôn nhân

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng do vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Cách chức Tỉnh ủy viên nguyên GĐ sở ký 8 quyết định tuyển dụng

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã thống nhất cách chức Tỉnh ủy viên đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình: Ký 8 quyết định tuyển dụng 'chui', cựu Giám đốc Sở GD-ĐT mất chức Tỉnh ủy viên

Ông Đinh Quý Nhân có dấu hiệu vi phạm trong việc tuyển dụng 8 viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình thống nhất cách chức tỉnh ủy viên của ông Đinh Quý Nhân.

Cách chức Tỉnh ủy viên của nguyên Giám đốc Sở GD Quảng Bình Đinh Quý Nhân

Kết quả kiểm tra cho thấy ông Nhân đã ký 8 quyết định tuyển dụng không đúng quy trình, sai với quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành.

Kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Ngày 6/4, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức bỏ phiếu xem xét hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình sau việc ông Nhân ký 8 quyết định tuyển dụng 3 ngày trước khi nghỉ hưu.

Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT bị cách chức tỉnh ủy viên vì ký sai 8 quyết định

Ông Đinh Quý Nhân - nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình - bị cách chức Tỉnh ủy viên vì vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp.