Đề nghị kỷ luật nặng ca trực để bệnh nhân bị rắn cắn ở Sóc Trăng chết oan

Đề nghị kỷ luật nặng ca trực để bệnh nhân bị rắn cắn ở Sóc Trăng chết oan

Phải kỷ luật nặng vụ nhân viên y tế chủ quan, bệnh nhân bị rắn cắn chết oan

Phải kỷ luật nặng vụ nhân viên y tế chủ quan, bệnh nhân bị rắn cắn chết oan

Công an vào cuộc vụ bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân bị rắn cắn tử vong

Công an vào cuộc vụ bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân bị rắn cắn tử vong

Nhiều sai sót của bác sĩ trong vụ bệnh nhân chết sau khi rắn cắn

Nhiều sai sót của bác sĩ trong vụ bệnh nhân chết sau khi rắn cắn

Bộ Y tế vào cuộc vụ bệnh nhân bị rắn cắn tử vong

Bộ Y tế vào cuộc vụ bệnh nhân bị rắn cắn tử vong

Bác sĩ không tin bị rắn cắn, không điều trị khiến bệnh nhân tử vong?

Bác sĩ không tin bị rắn cắn, không điều trị khiến bệnh nhân tử vong?

Gia đình bệnh nhân bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách

Gia đình bệnh nhân bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách

Sóc Trăng: Bị rắn cắn tử vong, gia đình nạn nhân tố bác sĩ tắc trách

Sóc Trăng: Bị rắn cắn tử vong, gia đình nạn nhân tố bác sĩ tắc trách

Bệnh nhân bị rắn cắn tử vong, gia đình tố bác sĩ tắc trách

Bệnh nhân bị rắn cắn tử vong, gia đình tố bác sĩ tắc trách

Nhân viên y tế chủ quan, bệnh nhân bị rắn cắn chết oan

Nhân viên y tế chủ quan, bệnh nhân bị rắn cắn chết oan