Xót thương hoàn cảnh mẹ câm điếc nuôi con u não

Xót thương hoàn cảnh mẹ câm điếc nuôi con u não

Mẹ câm điếc nuôi con u não là hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Hoàng Thị Chín ở xã Trung Sơn, huyện...