Bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm xã hội

Bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm xã hội

Tại cuộc giao lưu trực tuyến, các chuyên gia đã giải đáp thấu đáo nhiều vấn đề về bảo hiểm xã hội, lưu ý...
9 giờ sáng hôm nay: Giao lưu trực tuyến 'Tham gia BHXH sau dịch Covid-19'

9 giờ sáng hôm nay: Giao lưu trực tuyến 'Tham gia BHXH sau dịch Covid-19'

Giao lưu trực tuyến 'Tham gia BHXH sau dịch Covid-19'

Giao lưu trực tuyến 'Tham gia BHXH sau dịch Covid-19'

Hậu Covid-19: Người lao động được hỗ trợ gì khi tham gia BHXH?

Hậu Covid-19: Người lao động được hỗ trợ gì khi tham gia BHXH?

Tự góp lương hưu cho chính mình

Tự góp lương hưu cho chính mình

Mở rộng BHXH tự nguyện nhưng không giảm BHXH bắt buộc

Mở rộng BHXH tự nguyện nhưng không giảm BHXH bắt buộc

Phát triển đối tượng BHXH bắt buộc: Cần giải pháp căn cơ

3 gói BHXH tự nguyện ngắn hạn sắp được bổ sung chi tiết ra sao?

Lý do người mua BHXH tự nguyện tăng chậm

BHXH bắt tay cùng Bưu điện phát triển BHXH tự nguyện

'Kích cầu' chính sách để tăng tính hấp dẫn

Có hai số sổ bảo hiểm xã hội, phải làm gì?

Hỗ trợ tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện cho gần 270 nghìn người

Cần làm gì để mọi người dân đều có quyền, cơ hội tiếp cận chính sách BHXH?

Khoảng 62 nghìn người nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tạo động lực để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tăng nhanh nhưng có 'cán đích'?

Giao lưu trực tuyến, giải đáp về chính sách bảo hiểm xã hội

Khoảng 62 nghìn người nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu BHXH, BHYT

Quyết liệt thực hiện công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT

Hợp tác liên ngành phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần thay đổi tư duy, quy trình tiếp cận

Quyết liệt tăng thu, giảm nợ bảo hiểm

Kết quả rất khả quan

Triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài

Hơn 60% người lao động nước ngoài tại Việt Nam đã tham gia BHXH

64% người nước ngoài lao động tại Việt Nam đóng BHXH bắt buộc

Tháng 2 có trên 110 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Tháng 2 có trên 110 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Số lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ tăng nhỏ giọt

82,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

99,5% sổ BHXH đã đến tay người lao động

Bảo hiểm xã hội đa tầng bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho người tham gia

Để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội

Giao lưu trực tuyến 'Để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội'

Lao động di cư trong khu vực tham gia BHXH còn thấp