Xử phạt vụ xe đầu kéo chở cây 'quái thú' vi vu trên quốc lộ ở Bình Định

Xử phạt vụ xe đầu kéo chở cây 'quái thú' vi vu trên quốc lộ ở Bình Định

Bình Định: Vụ chở cây 'siêu khủng': Xử phạt 12,5 triệu đồng, buộc cắt bớt ngọn cây

Bình Định: Vụ chở cây 'siêu khủng': Xử phạt 12,5 triệu đồng, buộc cắt bớt ngọn cây

Xử phạt 12,5 triệu đồng vụ chở cây đa 'siêu khủng' trên Quốc lộ 19

Xử phạt 12,5 triệu đồng vụ chở cây đa 'siêu khủng' trên Quốc lộ 19

Vụ xe chở cây 'siêu khủng': Bị phạt tiền, cắt bỏ phần quá khổ

Vụ xe chở cây 'siêu khủng': Bị phạt tiền, cắt bỏ phần quá khổ

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp 'siêu khủng'

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp 'siêu khủng'

Bình Định: Tạm giữ xe đầu kéo chở cây đa sộp 'siêu khủng'

Bình Định: Tạm giữ xe đầu kéo chở cây đa sộp 'siêu khủng'

Bình Định: Tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng'

Bình Định: Tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng'

CSGT Bình Định tạm giữ xe chở cây 'quái thú'

CSGT Bình Định tạm giữ xe chở cây 'quái thú'

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng'

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng'

Bắt giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng'

Bất ngờ lời tài xế chở cây quái thú không phép

Bất ngờ lời tài xế chở cây quái thú không phép

CSGT Bình Định tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'quái thú'

CSGT Bình Định tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'quái thú'

Tạm giữ một xe chở cây đa 'khủng' dù giấy tờ, nguồn gốc đầy đủ

Tạm giữ một xe chở cây đa 'khủng' dù giấy tờ, nguồn gốc đầy đủ

CSGT Bình Định tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng'

CSGT Bình Định tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng'

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'quái thú' không có giấy phép lưu hành

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'quái thú' không có giấy phép lưu hành

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng' trên Quốc lộ 19

Tạm giữ xe đầu kéo chở cây 'siêu khủng' trên Quốc lộ 19