Chuyện trợ giúp người cha 84 tuổi bị con yêu cầu bỏ tù

Chuyện trợ giúp người cha 84 tuổi bị con yêu cầu bỏ tù

Rút yêu cầu khởi tố ở phúc thẩm, tính sao?

Rút yêu cầu khởi tố ở phúc thẩm, tính sao?

Cha, con và chút tình người

Cha, con và chút tình người

Cha, con và chút tình người

Cha, con và chút tình người

Nguyên nhân cụ ông 84 tuổi bị con ruột đòi bỏ tù được miễn hình phạt

Nguyên nhân cụ ông 84 tuổi bị con ruột đòi bỏ tù được miễn hình phạt

Nguyên nhân cụ ông 84 tuổi bị con ruột đòi bỏ tù được miễn hình phạt

Nguyên nhân cụ ông 84 tuổi bị con ruột đòi bỏ tù được miễn hình phạt

Miễn hình phạt cho cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Miễn hình phạt cho cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Cần Thơ: Tòa tuyên miễn hình phạt cho cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Cần Thơ: Tòa tuyên miễn hình phạt cho cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Cụ ông 84 tuổi ở Cần Thơ bị con kiện đi tù đã được tuyên trắng án

Cụ ông 84 tuổi ở Cần Thơ bị con kiện đi tù đã được tuyên trắng án

Cụ ông 84 tuổi ở Cần Thơ bị con kiện đi tù đã được tuyên trắng án

Cụ ông 84 tuổi ở Cần Thơ bị con kiện đi tù đã được tuyên trắng án

Tòa miễn hình phạt cho cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Tòa miễn hình phạt cho cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Cha già 84 tuổi gây thương tích cho con được miễn phạt tù

Cha già 84 tuổi gây thương tích cho con được miễn phạt tù

Vụ 'con kiện đòi bỏ tù cha': Sửa án sơ thẩm, miễn hình phạt cho bị cáo

Vụ 'con kiện đòi bỏ tù cha': Sửa án sơ thẩm, miễn hình phạt cho bị cáo

Miễn hình phạt cho người cha cố ý gây thương tích cho con

Miễn hình phạt cho người cha cố ý gây thương tích cho con

Lý do 'sốc' khiến cụ ông 84 tuổi bị con ruột quyết đòi bỏ tù

Lý do 'sốc' khiến cụ ông 84 tuổi bị con ruột quyết đòi bỏ tù

Ông cụ 84 tuổi bị con đòi bỏ tù xiêu vẹo đến tòa

Ông cụ 84 tuổi bị con đòi bỏ tù xiêu vẹo đến tòa

Ông cụ 84 tuổi bị con đòi bỏ tù xiêu vẹo đến tòa

Ông cụ 84 tuổi bị con đòi bỏ tù xiêu vẹo đến tòa

Lời cuối cụ ông 84 tuổi bị con ruột đòi bỏ tù

Lời cuối cụ ông 84 tuổi bị con ruột đòi bỏ tù

Miễn hình phạt cho cụ ông bị con đòi bỏ tù

Miễn hình phạt cho cụ ông bị con đòi bỏ tù

Vụ 'cha bị con yêu cầu bỏ tù': Bị hại rút đơn

Vụ 'cha bị con yêu cầu bỏ tù': Bị hại rút đơn

Cụ ông 84 tuổi bị con ruột quyết đòi bỏ tù được 'trắng án'

Cụ ông 84 tuổi bị con ruột quyết đòi bỏ tù được 'trắng án'

Tòa miễn hình phạt cho cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Tòa miễn hình phạt cho cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Đang xử phúc thẩm cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Đang xử phúc thẩm cụ ông 84 tuổi bị con đòi bỏ tù

Cụ ông 84 tuổi bị con ruột đề nghị xử án tù vì mâu thuẫn đất đai

Cụ ông 84 tuổi bị con ruột đề nghị xử án tù vì mâu thuẫn đất đai

Bi kịch gia đình, cụ ông 84 tuổi bị các con đòi bỏ tù

Bi kịch gia đình, cụ ông 84 tuổi bị các con đòi bỏ tù

Mâu thuẫn đất đai, cha già 84 tuổi dùng dao chém con trai, cả nhà đưa nhau ra tòa

Mâu thuẫn đất đai, cha già 84 tuổi dùng dao chém con trai, cả nhà đưa nhau ra tòa

Cụ ông 84 tuổi đâm con ruột vì mâu thuẫn đất đai

Cụ ông 84 tuổi đâm con ruột vì mâu thuẫn đất đai