Tìm hướng đào tạo nhân lực nông nghiệp trình độ cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Tìm hướng đào tạo nhân lực nông nghiệp trình độ cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

'Gắn kết cơ sở giáo dục ĐH và DN để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao' là chủ đề cuộc tọa...
Trải lòng của những người phụ nữ làm khoa học

Trải lòng của những người phụ nữ làm khoa học

GS. TS Nguyễn Thị Lan: Chính trị gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu

GS. TS Nguyễn Thị Lan: Chính trị gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu

Lắng nghe dân nói, hết lòng phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân

Lắng nghe dân nói, hết lòng phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân

Tinh thần noi gương của một người chỉ huy, một người lính

Tinh thần noi gương của một người chỉ huy, một người lính

Những kỷ niệm quý được nuôi dưỡng bằng đam mê và trách nhiệm với nghề

Những kỷ niệm quý được nuôi dưỡng bằng đam mê và trách nhiệm với nghề

Dành trọn tâm sức cho công cuộc chống ma túy

Niềm vui của những nhà báo Hà Nội