Mới có 9 nhà máy điện ký hợp đồng mua than dài hạn với Vinacomin

Mới có 9 nhà máy điện ký hợp đồng mua than dài hạn với Vinacomin

Sau năm 2022, Việt Nam phải nhập khí hóa lỏng để phát điện

Sau năm 2022, Việt Nam phải nhập khí hóa lỏng để phát điện

Nhu cầu than nhập khẩu cho phát điện sẽ ngày càng tăng

Nhu cầu than nhập khẩu cho phát điện sẽ ngày càng tăng

Trung Quốc vẫn là 'bá chủ' về nhiệt điện than

Trung Quốc vẫn là 'bá chủ' về nhiệt điện than

Đức tiên phong xây dựng 'nền kinh tế xanh'

Đức tiên phong xây dựng 'nền kinh tế xanh'

Trung Quốc và kế hoạch xóa sổ điện than (Phần 1)

Trung Quốc và kế hoạch xóa sổ điện than (Phần 1)

Đình công khiến các nhà máy điện của Pháp phải giảm mạnh công suất

Thách thức đảm bảo nguồn than cho các nhà máy nhiệt điện

Từ chối nhiệt điện than: Có những bài học