EU và WB cam kết hỗ trợ Việt Nam năng lượng sạch giá rẻ

EU và WB cam kết hỗ trợ Việt Nam năng lượng sạch giá rẻ

EU đảm bảo cho tất cả người dân Việt Nam được tiếp cận với năng lượng sạch

EU đảm bảo cho tất cả người dân Việt Nam được tiếp cận với năng lượng sạch

Chung tay vì tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam

Chung tay vì tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam

EU và WB cam kết hỗ trợ Việt Nam năng lượng sạch giá rẻ

EU và WB cam kết hỗ trợ Việt Nam năng lượng sạch giá rẻ

EVN: Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm đáng kể

EVN: Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm đáng kể

EVN: Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm đáng kể

EVN: Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm đáng kể

Khánh thành nhà máy điện mặt trời Phong Điền

Khánh thành nhà máy điện mặt trời Phong Điền

Hải quan Thừa Thiên-Huế thu nộp ngân sách tăng

Hải quan Thừa Thiên-Huế thu nộp ngân sách tăng

Tập đoàn TTC đã chọn được tổng thầu dự án Nhà máy điện mặt trời Krông Pa

Tập đoàn TTC đã chọn được tổng thầu dự án Nhà máy điện mặt trời Krông Pa

Tập đoàn TTC ký kết hợp đồng EPC với liên danh Sharp - SSSA - NSN

Tập đoàn TTC ký kết hợp đồng EPC với liên danh Sharp - SSSA - NSN

Ngành năng lượng Tập đoàn TTC ký kết hợp đồng EPC với liên danh Sharp-SSSA-NSN

Ngành năng lượng Tập đoàn TTC ký kết hợp đồng EPC với liên danh Sharp-SSSA-NSN