Cắt điện không theo lịch, một Giám đốc điện lực bị tạm đình chỉ công tác

Cắt điện không theo lịch, một Giám đốc điện lực bị tạm đình chỉ công tác

Một Giám đốc điện lực huyện Gia Viễn (Ninh Bình) bị tạm đình chỉ công tác vì cắt điện không đúng với thông...
Cắt điện không đúng giờ, một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Cắt điện không đúng giờ, một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Tạm đình chỉ công tác giám đốc điện lực vì cắt điện 'lệch' lịch công bố

Tạm đình chỉ công tác giám đốc điện lực vì cắt điện 'lệch' lịch công bố

Thông báo một đằng cắt điện một nẻo, giám đốc điện lực ở Ninh Bình bị đình chỉ công tác

Thông báo một đằng cắt điện một nẻo, giám đốc điện lực ở Ninh Bình bị đình chỉ công tác

Cắt điện không đúng giờ, giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Cắt điện không đúng giờ, giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác