Cắt điện tùy tiện, Giám đốc điện lực ở Ninh Bình bị đình chỉ

Cắt điện tùy tiện, Giám đốc điện lực ở Ninh Bình bị đình chỉ

Cắt điện không theo lịch, một Giám đốc điện lực bị tạm đình chỉ công tác

Cắt điện không theo lịch, một Giám đốc điện lực bị tạm đình chỉ công tác

Cắt điện không đúng giờ, một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Cắt điện không đúng giờ, một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Đình chỉ công tác giám đốc điện lực 'thông báo một đằng, cắt điện một nẻo'

Đình chỉ công tác giám đốc điện lực 'thông báo một đằng, cắt điện một nẻo'

Tạm đình chỉ công tác giám đốc điện lực vì cắt điện 'lệch' lịch công bố

Tạm đình chỉ công tác giám đốc điện lực vì cắt điện 'lệch' lịch công bố