Rút cáp mắc chui làm cháy trụ điện, hơn 600 hộ 'khóc ròng' vì nóng

Rút cáp mắc chui làm cháy trụ điện, hơn 600 hộ 'khóc ròng' vì nóng

Bình Định: Bốt điện phát nổ giữa ngày nắng nóng, nhiều người vào nhà nghỉ trốn nóng

Bình Định: Bốt điện phát nổ giữa ngày nắng nóng, nhiều người vào nhà nghỉ trốn nóng

600 hộ dân 'khóc ròng' vì không được xem World Cup do cháy trụ điện

600 hộ dân 'khóc ròng' vì không được xem World Cup do cháy trụ điện

Trụ điện bốc cháy, nổ như pháo tại TP Quy Nhơn

Trụ điện bốc cháy, nổ như pháo tại TP Quy Nhơn

PC Bình Định triển khai sử dụng công tơ điện thu thập dữ liệu điện tử

PC Bình Định triển khai sử dụng công tơ điện thu thập dữ liệu điện tử

Bình Định triển khai sử dụng công tơ điện điện tử Rf-Spider

Bình Định triển khai sử dụng công tơ điện điện tử Rf-Spider