Ấm lòng trong ngôi nhà nghĩa tình của Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Ấm lòng trong ngôi nhà nghĩa tình của Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Những hộ dân vừa được Công ty Điện lực Quảng Ngãi hỗ trợ xây nhà tình nghĩa vẫn chưa ngớt nỗi vui mừng khi...
Điện lực Quảng Ngãi: Tuyên truyền pháp luật trong sử dụng điện năng

Điện lực Quảng Ngãi: Tuyên truyền pháp luật trong sử dụng điện năng

Tăng năng lực quản lý, vận hành lưới điện trong mùa khô

Tăng năng lực quản lý, vận hành lưới điện trong mùa khô

Khắc phục bão số 5: Nỗ lực khôi phục cấp điện cho khách hàng

Khắc phục bão số 5: Nỗ lực khôi phục cấp điện cho khách hàng

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương bàn giao công trình 'Thắp sáng đường quê' tại huyện đảo Lý Sơn.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương bàn giao công trình 'Thắp sáng đường quê' tại huyện đảo Lý Sơn.

Mưa lớn đã cứu hàng nghìn héc-ta cây trồng ở Quảng Ngãi

Mưa lớn đã cứu hàng nghìn héc-ta cây trồng ở Quảng Ngãi

Điện lực Quảng Ngãi bàn giao hệ thống cấp điện và mạng nội bộ

Điện lực Quảng Ngãi ra mắt Trung tâm điều khiển, hệ thống thu thập số liệu công tơ điện tử từ xa RF-Spider

Bàn giao lưới điện nông thôn: Xin nhận không giao, khi giao chậm nhận

Khó khăn trong giải tỏa hành lang an toàn lưới điện