Công ty Điện lực Quảng Nam phản hồi về sự cố dây điện rơi xuống đường làm một người tử vong

Công ty Điện lực Quảng Nam phản hồi về sự cố dây điện rơi xuống đường làm một người tử vong

Điện lực phản hồi vụ đứt dây điện gây chết người

Điện lực phản hồi vụ đứt dây điện gây chết người

Điện lực Quảng Nam phản hồi vụ dây điện đứt rơi xuống đường gây chết người

Điện lực Quảng Nam phản hồi vụ dây điện đứt rơi xuống đường gây chết người

Đứt dây điện rơi vào người đi đường, một nạn nhân thiệt mạng

Đứt dây điện rơi vào người đi đường, một nạn nhân thiệt mạng

Người đàn ông bị điện giật chết oan: Do mưa gió, tàu dừa va đập đứt dây!

Người đàn ông bị điện giật chết oan: Do mưa gió, tàu dừa va đập đứt dây!

Rơi dây điện hạ thế, người đi đường chết oan

Rơi dây điện hạ thế, người đi đường chết oan

Rơi dây điện hạ thế, người đi đường chết oan

Rơi dây điện hạ thế, người đi đường chết oan