Điện lực Khánh Hòa: Chú trọng giám sát phòng chống thiên tai cứu nạn

Điện lực Khánh Hòa: Chú trọng giám sát phòng chống thiên tai cứu nạn

PC Khánh Hòa đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2018

PC Khánh Hòa đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2018

Tối nay 24.3: Nha Trang sẽ cắt, giảm điện hưởng ứng Giờ trái đất

Tối nay 24.3: Nha Trang sẽ cắt, giảm điện hưởng ứng Giờ trái đất

Khánh hòa: Hưởng ứng giờ trái đất, tiết kiệm trên 32 triệu kWh điện

Khánh hòa: Hưởng ứng giờ trái đất, tiết kiệm trên 32 triệu kWh điện

Khánh Hòa: 84 hộ dân miền núi vui mừng khi có điện ăn Tết

Điện lực Khánh Hòa- Phát động thi đua sản xuất đảm bảo an toàn năm Mậu Tuất

Điện lực Khánh Hòa- Phát động thi đua sản xuất đảm bảo an toàn năm Mậu Tuất

Điện lực Khánh Hòa và các doanh nghiệp ký cam kết

Điện lực Khánh Hòa và các doanh nghiệp ký cam kết

Ngành điện miền Trung hỗ trợ Khánh Hòa phục hồi lưới điện sau bão số 12

Ngành điện miền Trung hỗ trợ Khánh Hòa phục hồi lưới điện sau bão số 12