Nạn trộm dây tiếp địa ở Gia Lai: Ứng phó của ngành điện

Nạn trộm dây tiếp địa ở Gia Lai: Ứng phó của ngành điện

Nạn trộm dây tiếp địa ở Gia Lai: Ứng phó của ngành điện

Nạn trộm dây tiếp địa ở Gia Lai: Ứng phó của ngành điện

Gia Lai: Hàng loạt trạm biến áp bị cắt trộm dây đồng bán phế liệu

Gia Lai: Hàng loạt trạm biến áp bị cắt trộm dây đồng bán phế liệu

Tivi, tủ lạnh của 65 hộ dân đồng loạt cháy: Điện lực hỗ trợ thiệt hại

Tivi, tủ lạnh của 65 hộ dân đồng loạt cháy: Điện lực hỗ trợ thiệt hại

Liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây điện gây thiệt hại lớn ở Gia Lai

Liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây điện gây thiệt hại lớn ở Gia Lai

Hàng trăm đồ điện bốc cháy bất thường

Hàng trăm đồ điện bốc cháy bất thường

Trộm dây điện làm tivi, tủ lạnh... của 65 hộ dân đồng loạt cháy

Trộm dây điện làm tivi, tủ lạnh... của 65 hộ dân đồng loạt cháy