Chuyển giao vốn, thoái vốn nhà nước 2019: Sẽ quyết liệt và thực chất

Chuyển giao vốn, thoái vốn nhà nước 2019: Sẽ quyết liệt và thực chất

Xử lý trách nhiệm nếu để chậm cổ phần hóa, thoái vốn

Xử lý trách nhiệm nếu để chậm cổ phần hóa, thoái vốn

Nhiệt điện Thái Bình 2: 'Trảm tướng', thay nhà thầu có đẩy nhanh tiến độ?

Nhiệt điện Thái Bình 2: 'Trảm tướng', thay nhà thầu có đẩy nhanh tiến độ?

Doanh nghiệp nhà nước: Từ 12.000 xuống 500, vẫn bị chê hiệu quả kém

Doanh nghiệp nhà nước: Từ 12.000 xuống 500, vẫn bị chê hiệu quả kém

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm trễ do thiếu quyết liệt, sợ trách nhiệm của người đứng đầu

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm trễ do thiếu quyết liệt, sợ trách nhiệm của người đứng đầu

20 doanh nghiệp lớn bán cổ phần lần đầu, thu về 20.300 tỷ đồng

20 doanh nghiệp lớn bán cổ phần lần đầu, thu về 20.300 tỷ đồng

Bán vốn ở Điện lực Dầu khí: 'Nói ăn ngay được thì chưa'