Trình phương án đầu tư đường điện cho các hộ dân Đức Dũng

Trình phương án đầu tư đường điện cho các hộ dân Đức Dũng

Ngã ba Đồng Lộc: Gấp rút hoàn thiện hậu trường trước giờ G

Ngã ba Đồng Lộc: Gấp rút hoàn thiện hậu trường trước giờ G

Cây sáng kiến làm lợi cho ngành điện hàng tỷ đồng

Cây sáng kiến làm lợi cho ngành điện hàng tỷ đồng

Chạm vào dây điện đứt sau bão số 10, 5 con bò bị giật chết

Chạm vào dây điện đứt sau bão số 10, 5 con bò bị giật chết

Hà Tĩnh: Chạm vào dây điện đứt, 5 con bò bị giật chết

Hà Tĩnh: Chạm vào dây điện đứt, 5 con bò bị giật chết

Hà Tĩnh: Đứt đường dây điện… 5 con bò chết tại chỗ

Hà Tĩnh: Đứt đường dây điện… 5 con bò chết tại chỗ

Hà Tĩnh: Đứt dây hạ thế, 5 con bò bị điện giật chết tại chỗ

Hà Tĩnh: Đứt dây hạ thế, 5 con bò bị điện giật chết tại chỗ

Hà Tĩnh: Đứt dây hạ thế sau bão, điện giật chết 5 con bò

Hà Tĩnh: Đứt dây hạ thế sau bão, điện giật chết 5 con bò

Đứt dây điện, 5 con bò bị giật chết giữa đồng

Đứt dây điện, 5 con bò bị giật chết giữa đồng