EVN SPC đầu tư Nhà máy Điện mặt trời tại Côn Đảo

EVN SPC đầu tư Nhà máy Điện mặt trời tại Côn Đảo

Nhằm phát triển Côn Đảo trở thành 'khu kinh tế, du lịch chất lượng cao', Tổng Công ty Điện lực miền Nam...
Trường học 'xanh' với điện năng lượng mặt trời

Trường học 'xanh' với điện năng lượng mặt trời

Ưu tiên đầu tư điện năng lượng mặt trời

Ưu tiên đầu tư điện năng lượng mặt trời

Loại bỏ hiểm nguy về điện trong mùa mưa bão

Loại bỏ hiểm nguy về điện trong mùa mưa bão

Côn Đảo sẽ căng thẳng về nguồn điện

Côn Đảo sẽ căng thẳng về nguồn điện

Những người giữ điện ở Côn Đảo

Những người giữ điện ở Côn Đảo

Khách đến Côn Đảo tăng - sức ép lớn trong cung cấp điện ở Côn Đảo

Điện mặt trời ngày càng phổ biến