FDI vào Việt Nam: Phải không có tiền gầm bàn, chi phí không chính thức

FDI vào Việt Nam: Phải không có tiền gầm bàn, chi phí không chính thức

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam vẫn có những kết quả...
TP. Hồ Chí Minh: Chủ động xúc tiến thu hút đầu tư

TP. Hồ Chí Minh: Chủ động xúc tiến thu hút đầu tư

Thu hút FDI trông chờ dự án lớn

Thu hút FDI trông chờ dự án lớn

Điện khí Bạc Liêu được cấp phép, tháng đầu năm, vốn FDI đã là 5,33 tỷ USD

Điện khí Bạc Liêu được cấp phép, tháng đầu năm, vốn FDI đã là 5,33 tỷ USD

Điện khí Bạc Liêu được cấp phép, tháng đầu năm, vốn FDI đã là 5,33 tỷ USD

Điện khí Bạc Liêu được cấp phép, tháng đầu năm, vốn FDI đã là 5,33 tỷ USD

Dự án điện khí Bạc Liêu: Đề xuất về tiến độ vận hành từ Bộ Công thương

Dự án điện khí Bạc Liêu: Đề xuất về tiến độ vận hành từ Bộ Công thương

Dự án điện khí Bạc Liêu: Đề xuất về tiến độ vận hành từ Bộ Công thương

Dự án điện khí Bạc Liêu: Đề xuất về tiến độ vận hành từ Bộ Công thương