Bổ nhiệm vợ làm trưởng phòng, Giám đốc điện lực Kiên Giang mất chức

Bổ nhiệm vợ làm trưởng phòng, Giám đốc điện lực Kiên Giang mất chức

Mất chức giám đốc vì cho vợ làm trưởng phòng

Mất chức giám đốc vì cho vợ làm trưởng phòng

Ưu ái bổ nhiệm cho vợ, Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang mất chức

Ưu ái bổ nhiệm cho vợ, Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang mất chức

Tạm đình chỉ công tác giám đốc chi nhánh điện cao thế ở Kiên Giang

Tạm đình chỉ công tác giám đốc chi nhánh điện cao thế ở Kiên Giang

Đình chỉ công tác Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang

Đình chỉ công tác Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang

Tạm đình chỉ 60 ngày đối với Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang

Tạm đình chỉ 60 ngày đối với Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang

Tạm đình chỉ giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang

Tạm đình chỉ giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Kiên Giang

Tạm đình chỉ công tác giám đốc chi nhánh điện cao thế ở Kiên Giang

Tạm đình chỉ công tác giám đốc chi nhánh điện cao thế ở Kiên Giang

Nhiều sai phạm, sếp điện lực vẫn giữ được 'ghế'

Nhiều sai phạm, sếp điện lực vẫn giữ được 'ghế'