Khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Hàng vạn người chen nhau đổ về chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản Vesak

Hàng vạn người chen nhau đổ về chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản Vesak

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Gần 3000 đại biểu tham dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Gần 3000 đại biểu tham dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Hướng đến đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc - VESAK 2019: Quảng bá di sản văn hóa Việt

Hướng đến đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc - VESAK 2019: Quảng bá di sản văn hóa Việt

Đại lễ Vesak 2019: Khai thác tour văn hóa tâm linh phục vụ nhân dân

Đại lễ Vesak 2019: Khai thác tour văn hóa tâm linh phục vụ nhân dân

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019: Khai thác tour văn hóa tâm linh phục vụ nhân dân

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019: Khai thác tour văn hóa tâm linh phục vụ nhân dân

Đại lễ Phật đản Vesak: Thêm nhiều tour văn hóa tâm linh

Đại lễ Phật đản Vesak: Thêm nhiều tour văn hóa tâm linh

Chùa Tam Chúc lung linh trước thềm Đại lễ Vesak 2019

Chùa Tam Chúc lung linh trước thềm Đại lễ Vesak 2019