Điện Gia Lai (GEG) khởi động một loạt dự án điện gió năm 2021

Điện Gia Lai (GEG) khởi động một loạt dự án điện gió năm 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Điện Gia Lai (GEG) vừa ra nghị quyết phê duyệt phương án đầu tư Dự án Nhà máy...
Điện Gia Lai tiếp tục lập công ty năng lượng tái tạo tại Tiền Giang

Điện Gia Lai tiếp tục lập công ty năng lượng tái tạo tại Tiền Giang

Lợi nhuận TTC Sugar (SBT) tăng 44 tỷ đồng sau soát xét

Lợi nhuận TTC Sugar (SBT) tăng 44 tỷ đồng sau soát xét

GEG góp gần 200 tỷ lập công ty sản xuất năng lượng mặt trời tại Tiền Giang

GEG góp gần 200 tỷ lập công ty sản xuất năng lượng mặt trời tại Tiền Giang

Điện Gia Lai (GEG) thành lập công ty con vốn 200 tỷ đồng

Điện Gia Lai (GEG) thành lập công ty con vốn 200 tỷ đồng

TTC Sugar (SBT) lãi sau thuế nữa niên độ 2020 - 2021 đạt gần 237 tỷ đồng

TTC Sugar (SBT) lãi sau thuế nữa niên độ 2020 - 2021 đạt gần 237 tỷ đồng

Vietcombank tài trợ tín dụng để Điện Gia Lai phát triển điện gió

Vietcombank tài trợ tín dụng để Điện Gia Lai phát triển điện gió

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại GEG lên 21,11%

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại GEG lên 21,11%

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại Điện Gia Lai (GEG) lên hơn 21,11%

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại Điện Gia Lai (GEG) lên hơn 21,11%

Quỹ ngoại AVH đã chi khoảng 59 tỷ để gom thêm gần 3 triệu cổ phiếu GEG

Quỹ ngoại AVH đã chi khoảng 59 tỷ để gom thêm gần 3 triệu cổ phiếu GEG

Chủ tịch Tập đoàn TTC Đặng Văn Thành đã mua 10,6 triệu cổ phiếu GEG

Chủ tịch Tập đoàn TTC Đặng Văn Thành đã mua 10,6 triệu cổ phiếu GEG

Nhiều lãnh đạo chủ chốt Điện Gia Lai (GEG) bán ra cổ phiếu

Nhiều lãnh đạo chủ chốt Điện Gia Lai (GEG) bán ra cổ phiếu

Ban lãnh đạo Điện Gia Lai ồ ạt đăng ký bán cổ phiếu

Ban lãnh đạo Điện Gia Lai ồ ạt đăng ký bán cổ phiếu

Cổ phiếu GEG bật trần khi Chủ tịch Đặng Văn Thành muốn mua hơn 11 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu GEG bật trần khi Chủ tịch Đặng Văn Thành muốn mua hơn 11 triệu cổ phiếu

Mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG, ông Đặng Văn Thành kỳ vọng ngành năng lượng tái tạo

Mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG, ông Đặng Văn Thành kỳ vọng ngành năng lượng tái tạo

Mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG, ông Đặng Văn Thành kỳ vọng ngành năng lượng tái tạo

Mua vào 11 triệu cổ phiếu GEG, ông Đặng Văn Thành kỳ vọng ngành năng lượng tái tạo

Ông Đặng Văn Thành đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu Điện Gia Lai (GEG)

Ông Đặng Văn Thành đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu Điện Gia Lai (GEG)

Kế toán trưởng Điện Gia Lai (GEG) bán xong 169.708 cổ phiếu

Kế toán trưởng Điện Gia Lai (GEG) bán xong 169.708 cổ phiếu

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu Điện Gia Lai (GEG) lên hơn 20%

Quỹ ngoại AVH Pte. Ltd tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu Điện Gia Lai (GEG) lên hơn 20%

Quỹ đầu tư ngoại nào vừa nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 20% ở Điện Gia Lai?

Quỹ đầu tư ngoại nào vừa nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 20% ở Điện Gia Lai?

Quỹ ngoại của Singapore nâng tỷ lệ sở hữu tại Điện Gia Lai lên hơn 20%

Quỹ ngoại của Singapore nâng tỷ lệ sở hữu tại Điện Gia Lai lên hơn 20%

Tăng vốn lên 2.700 tỷ đồng: Điện Gia Lai nặng gánh duy trì EPS

Tăng vốn lên 2.700 tỷ đồng: Điện Gia Lai nặng gánh duy trì EPS

TTC Sugar (SBT) mua xong 10 triệu cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai

TTC Sugar (SBT) mua xong 10 triệu cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai

TTC Sugar trở thành cổ đông lớn của Điện Gia Lai

TTC Sugar trở thành cổ đông lớn của Điện Gia Lai

Điện Gia Lai tăng vốn điều lệ qua chào bán cổ phiếu

Điện Gia Lai tăng vốn điều lệ qua chào bán cổ phiếu

Điện Gia Lai (GEG) tăng vốn lên hơn 2.700 tỷ đồng

Điện Gia Lai (GEG) tăng vốn lên hơn 2.700 tỷ đồng

Điện Gia Lai tăng vốn lên hơn 2.700 tỷ đồng

Điện Gia Lai tăng vốn lên hơn 2.700 tỷ đồng

SBT tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEG

SBT tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEG

Doanh thu 9 tháng của Điện Gia Lai tăng 19%, đón đầu điện gió

Doanh thu 9 tháng của Điện Gia Lai tăng 19%, đón đầu điện gió

9 tháng, Điện Gia Lai (GEG) đạt 206 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

9 tháng, Điện Gia Lai (GEG) đạt 206 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

TTC Sugar (SBT) tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEG

TTC Sugar (SBT) tiếp tục đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEG

TTC Sugar (SBT) hoàn tất mua gần 10 triệu cổ phiếu GEG

TTC Sugar (SBT) hoàn tất mua gần 10 triệu cổ phiếu GEG

Điện Gia Lai trước làn sóng xanh

Điện Gia Lai trước làn sóng xanh

Điện Gia Lai (GEG) hoàn tất phát hành phát hơn 16,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2019

Điện Gia Lai (GEG) hoàn tất phát hành phát hơn 16,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2019

Điện Gia Lai dự kiến hoàn tất phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9

Điện Gia Lai dự kiến hoàn tất phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9

Điện Gia Lai tăng huy động vốn cổ phiếu và trái phiếu; vươn sang mảng điện gió

Điện Gia Lai tăng huy động vốn cổ phiếu và trái phiếu; vươn sang mảng điện gió

Điện Gia Lai dự kiến huy động 200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5%/năm

Điện Gia Lai dự kiến huy động 200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5%/năm

Điện Gia Lai (GEG) đầu tư 2 dự án điện gió tại Gia Lai và Tiền Giang

Điện Gia Lai (GEG) đầu tư 2 dự án điện gió tại Gia Lai và Tiền Giang

GEG muốn đầu tư hai dự án điện gió ở Tiền Giang và Gia Lai

GEG muốn đầu tư hai dự án điện gió ở Tiền Giang và Gia Lai

Điện Gia Lai sắp đầu tư 2 dự án điện gió tại Gia Lai và Tiền Giang

Điện Gia Lai sắp đầu tư 2 dự án điện gió tại Gia Lai và Tiền Giang

Điện Gia Lai (GEG), quý II/2020 hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020

Điện Gia Lai (GEG), quý II/2020 hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020

Điện Gia Lai (GEG), quý II/2020 hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020

Điện Gia Lai (GEG), quý II/2020 hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020

Điện Gia Lai (GEG) dự kiến huy động 509,7 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

Điện Gia Lai (GEG) dự kiến huy động 509,7 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

Điện Gia Lai (GEG) dự kiến huy động 509,7 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

Điện Gia Lai (GEG) dự kiến huy động 509,7 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

Điện Gia Lai dự kiến tăng vốn lên gần 3.000 tỷ, lãi hợp nhất 320 tỷ

Điện Gia Lai dự kiến tăng vốn lên gần 3.000 tỷ, lãi hợp nhất 320 tỷ