Kỳ thi Nho học cuối cùng ở nước ta 100 năm trước

Kỳ thi Nho học cuối cùng ở nước ta 100 năm trước

Cách đây 100 năm, năm 1919, thời vua Khải Định, diễn ra khoa thi Hội, thi Đình cuối cùng của chế độ khoa cử...