Cứu vợ con bị lật xuồng trên sông Đồng Nai, chồng mất tích

Cứu vợ con bị lật xuồng trên sông Đồng Nai, chồng mất tích

Lật xuồng chở 6 người trên sông Đồng Nai, 1 người mất tích

Lật xuồng chở 6 người trên sông Đồng Nai, 1 người mất tích

Cứu sống vợ con bị lật xuồng, người chồng bị nước cuốn mất tích

Cứu sống vợ con bị lật xuồng, người chồng bị nước cuốn mất tích

Nỗ lực cứu sống vợ và con, người đàn ông bị nước cuốn mất tích

Nỗ lực cứu sống vợ và con, người đàn ông bị nước cuốn mất tích

Cứu vợ con sau khi lật xuồng, chồng bị nước cuốn mất tích

Cứu vợ con sau khi lật xuồng, chồng bị nước cuốn mất tích

Lật xuồng trên sông, người đàn ông mất tích khi cứu vợ con

Lật xuồng trên sông, người đàn ông mất tích khi cứu vợ con

Đi làm rẫy bị lật xuồng, người đàn ông mất tích khi cố cứu vợ con

Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị làm việc tại Tuyên Quang