Phổ biến quy định về tố cáo cho cán bộ Mặt trận

Phổ biến quy định về tố cáo cho cán bộ Mặt trận

Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Công an có 1 đại tướng, không quá 157 thiếu tướng

Bộ Công an có 1 đại tướng, không quá 157 thiếu tướng

Quốc hội thông qua Luật CAND: Bộ Công an có không quá 199 tướng

Quốc hội thông qua Luật CAND: Bộ Công an có không quá 199 tướng

Cấp tướng trong công an phải tương xứng với nhiệm vụ

Cấp tướng trong công an phải tương xứng với nhiệm vụ

Quốc hội chốt số lượng cấp tướng trong lực lượng Công an

Quốc hội chốt số lượng cấp tướng trong lực lượng Công an

Xây dựng nhà máy khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nhiều ĐBQH băn khoăn về dự thảo quy định hàm cấp tướng trong lực lượng công an

Người thất nghiệp có được chi trả phí học nghề cao hơn quy định?

Đề xuất mới về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

1 quy định làm khó nhà báo và sai luật