Quảng Ninh: Phát hiện bé sơ sinh 1 tuần tuổi bị bỏ rơi bên đường

Quảng Ninh: Phát hiện bé sơ sinh 1 tuần tuổi bị bỏ rơi bên đường

Đi tập thể dục, phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Đi tập thể dục, phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Đi tập thể dục phát hiện bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi bên đường

Đi tập thể dục phát hiện bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi bên đường

Phát hiện bé gái sơ sinh bỏ rơi bên đường mòn đập nước

Phát hiện bé gái sơ sinh bỏ rơi bên đường mòn đập nước

Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường

Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường

Quảng Ninh: Phát hiện bé gái một tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường

Quảng Ninh: Phát hiện bé gái một tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường ở Quảng Ninh

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường ở Quảng Ninh

Quảng Ninh: Bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trên con đường mòn

Quảng Ninh: Bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trên con đường mòn

Trẻ sơ sinh còn nguyên cuống rốn bị bỏ rơi gần đập nước

Trẻ sơ sinh còn nguyên cuống rốn bị bỏ rơi gần đập nước

Chiến sĩ công an ủ ấm, chăm sóc bé sơ sinh chưa rụng dây rốn

Chiến sĩ công an ủ ấm, chăm sóc bé sơ sinh chưa rụng dây rốn