Người đẹp 'lá ngọc cành vàng' khẳng định vị trí trong làng kịch Hà Nội

Người đẹp 'lá ngọc cành vàng' khẳng định vị trí trong làng kịch Hà Nội

Hai nữ diễn viên phim Quỳnh búp bê cùng đoạt Giải Bạc tại Liên hoan sân khấu Thủ đô

Hai nữ diễn viên phim Quỳnh búp bê cùng đoạt Giải Bạc tại Liên hoan sân khấu Thủ đô

Liên hoan Sân khấu Thủ đô: Nhiều tìm tòi sáng tạo

Liên hoan Sân khấu Thủ đô: Nhiều tìm tòi sáng tạo

Hà Nội: Thay đổi thời gian tổ chức nhiều sự kiện văn hóa

Hà Nội: Thay đổi thời gian tổ chức nhiều sự kiện văn hóa

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 8 năm 2018

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 8 năm 2018

10 Nhà hát tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô

10 Nhà hát tham gia Liên hoan sân khấu Thủ đô

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ VIII - 2018

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ VIII - 2018