Nữ dịch giả Việt Nam đoạt giải thưởng toàn cầu Hans Christian Andersen 2018

Nữ dịch giả Việt Nam đoạt giải thưởng toàn cầu Hans Christian Andersen 2018

Dịch giả Minh Tâm nhận giải thưởng toàn cầu Hans Christian Andersen 2018

Dịch giả Minh Tâm nhận giải thưởng toàn cầu Hans Christian Andersen 2018

Nữ dịch giả Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng Andersen của Đan Mạch

Nữ dịch giả Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng Andersen của Đan Mạch

Dịch giả Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng toàn cầu Hans Christian Andersen

Dịch giả Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng toàn cầu Hans Christian Andersen

Nữ dịch giả Việt Nam đoạt giải thưởng văn chương danh giá Hans Christian Andersen 2018

Nữ dịch giả Việt Nam đoạt giải thưởng văn chương danh giá Hans Christian Andersen 2018

Nữ dịch giả Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng văn học toàn cầu Andersen 2018

Nữ dịch giả Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng văn học toàn cầu Andersen 2018

Nữ dịch giả Việt Nam đoạt giải thưởng toàn cầu Andersen năm 2018

Nữ dịch giả Việt Nam đoạt giải thưởng toàn cầu Andersen năm 2018

Nữ dịch giả Việt Nam đoạt giải thưởng Andersen 2018

Nữ dịch giả Việt Nam đoạt giải thưởng Andersen 2018