Lâm Đồng: Nỗi lo hồ cấp nước sinh hoạt của Đà Lạt suy giảm chất lượng

Lâm Đồng: Nỗi lo hồ cấp nước sinh hoạt của Đà Lạt suy giảm chất lượng

Kinh hãi hồ cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt ngập vỏ thuốc hóa học

Kinh hãi hồ cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt ngập vỏ thuốc hóa học

Hồ cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt ngày càng ô nhiễm

Hồ cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt ngày càng ô nhiễm

Đi Đà Lạt, các cặp đôi không thể bỏ qua những địa chỉ ngọt như mật

Đi Đà Lạt, các cặp đôi không thể bỏ qua những địa chỉ ngọt như mật

Hoàn lại đất bị lấn chiếm tại điểm du lịch Đồi cỏ hồng Lâm Đồng

Hoàn lại đất bị lấn chiếm tại điểm du lịch Đồi cỏ hồng Lâm Đồng

Hoàn nguyên diện tích đất bị lấn chiếm tại điểm du lịch Đồi Cỏ hồng Lạc Dương

Hoàn nguyên diện tích đất bị lấn chiếm tại điểm du lịch Đồi Cỏ hồng Lạc Dương

Lâm Đồng bị ngập nặng, phải cưỡng chế di dời để cứu dân

Căng dây cáp qua dòng lũ giải cứu người dân bị mắc kẹt ở Lâm Đồng

Cảnh sát đu dây giải cứu 41 người bị lũ 'vây' ở Lạc Dương

Người dân Lâm Đồng đu dây thoát dòng lũ dữ