Sức sống mới ở Brang

Sức sống mới ở Brang

Cuối năm 2016, 60 hộ dân với 243 nhân khẩu của làng Brang nằm trong vùng sạt lở của núi Kông HNon đã được...
Bão số 9 gây nhiều thiệt hại ở Gia Lai

Bão số 9 gây nhiều thiệt hại ở Gia Lai

Gia lai: Sau chầu nhậu, 1 thanh niên chết đuối vì thi lặn với bạn

Gia lai: Sau chầu nhậu, 1 thanh niên chết đuối vì thi lặn với bạn

Thi lặn sau khi uống rượu, 1 người chết

Thi lặn sau khi uống rượu, 1 người chết

Tử vong vì thi lặn sau khi uống rượu

Tử vong vì thi lặn sau khi uống rượu

Thanh niên chém cả gia đình chủ quán tạp hóa vì không chịu bán rượu lãnh án

Không mua được rượu, trai làng mới lớn chém cả nhà bà chủ quán rồi về ngủ

Không mua được rượu, trai làng mới lớn chém cả nhà bà chủ quán rồi về ngủ

Không mua được rượu, thanh niên chém 4 người

Không mua được rượu, thanh niên chém 4 người