Bà chủ hành hạ người làm như thời Trung cổ lãnh 10 năm tù

Bà chủ hành hạ người làm như thời Trung cổ lãnh 10 năm tù

Tra tấn dã man người giúp việc, nhận án 10 năm tù

Tra tấn dã man người giúp việc, nhận án 10 năm tù

Vụ tra tấn dã man người làm thuê ở Gia Lai: Khám nơi ở Nga 'vọc' có gì?

Vụ tra tấn dã man người làm thuê ở Gia Lai: Khám nơi ở Nga 'vọc' có gì?

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhận phẫu thuật miễn phí cho nạn nhân Y Nhiêu

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhận phẫu thuật miễn phí cho nạn nhân Y Nhiêu

Vụ nữ giúp việc bị chủ nhà tra tấn dã man như thời trung cổ: Đã có người nhận phẫu thuật miễn phí cho nạn nhân

Vụ nữ giúp việc bị chủ nhà tra tấn dã man như thời trung cổ: Đã có người nhận phẫu thuật miễn phí cho nạn nhân

Tại sao chưa khởi tố vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ ở Gia Lai?

Tại sao chưa khởi tố vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ ở Gia Lai?

Vụ tra tấn dã man người làm thuê: Đưa Y Nhiêu đi giám định

Vụ tra tấn dã man người làm thuê: Đưa Y Nhiêu đi giám định

Bà chủ hành hạ người làm dã man ở Gia Lai đối diện hình phạt nào?

Bà chủ hành hạ người làm dã man ở Gia Lai đối diện hình phạt nào?

Đối tượng hành hạ người làm ở Gia Lai đối diện hình phạt nào?

Đối tượng hành hạ người làm ở Gia Lai đối diện hình phạt nào?

Diễn biến mới vụ nữ nhân viên bị tra tấn ở Gia Lai

Diễn biến mới vụ nữ nhân viên bị tra tấn ở Gia Lai

Điều tra vụ thiếu nữ làm thuê tố bị chủ tra tấn dã man

Điều tra vụ thiếu nữ làm thuê tố bị chủ tra tấn dã man

Đi làm thuê, bị chủ đánh đập biến dạng đến mẹ đẻ nhận không ra

Đi làm thuê, bị chủ đánh đập biến dạng đến mẹ đẻ nhận không ra