Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ bị xử phạt 150 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ bị xử phạt 150 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Đà Nẵng vừa có quyết định số 4627/QĐ-VPHC xử phạt Công y TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hữu Thọ 150 triệu đồng do vi...
Một phòng khám bị phạt 150 triệu đồng vì vi phạm qui định môi trường

Một phòng khám bị phạt 150 triệu đồng vì vi phạm qui định môi trường

Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ bị phạt 150 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ bị phạt 150 triệu đồng vì xả thải ra môi trường

Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ tiếp sức cho học sinh nghèo

Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ tiếp sức cho học sinh nghèo

Đà Nẵng lập đoàn kiểm tra sai phạm tại một Phòng khám Đa khoa

Đà Nẵng lập đoàn kiểm tra sai phạm tại một Phòng khám Đa khoa

Phòng khám có bác sĩ người Trung Quốc liên tục 'chặt chém' bệnh nhân ở Đà Nẵng

Phòng khám có bác sĩ người Trung Quốc liên tục 'chặt chém' bệnh nhân ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Vừa tái hoạt động, phòng khám có BS Trung Quốc lại vi phạm