Thông tin mới nhất về hơn 50 du khách nhập viện khẩn cấp nghi ngộ độc sau khi ăn hải sản ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất về hơn 50 du khách nhập viện khẩn cấp nghi ngộ độc sau khi ăn hải sản ở Thanh Hóa

Ăn uống tại khu du lịch, hơn 50 người cấp cứu

Ăn uống tại khu du lịch, hơn 50 người cấp cứu

Cập nhật sức khỏe của 67 du khách bị ngộ độc khi ăn hải sản ở biển Hải Tiến

Cập nhật sức khỏe của 67 du khách bị ngộ độc khi ăn hải sản ở biển Hải Tiến

Thanh Hóa: Ăn hải sản, hơn 50 người phải nhập viện

Thanh Hóa: Ăn hải sản, hơn 50 người phải nhập viện

Thanh Hóa: Gần 50 du khách nhập viện sau khi ăn hải sản

Thanh Hóa: Gần 50 du khách nhập viện sau khi ăn hải sản

Nhiều du khách nhập viện sau bữa ăn ở khách sạn

Nhiều du khách nhập viện sau bữa ăn ở khách sạn

Sau khi ăn hải sản ở biển, hơn 50 người nhập viện cấp cứu

Sau khi ăn hải sản ở biển, hơn 50 người nhập viện cấp cứu

Hàng chục du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Hàng chục du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Hơn 50 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản tại biển Hải Tiến

Hơn 50 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản tại biển Hải Tiến

Hơn 60 khách du lịch biển Hải Tiến nghi ngộ độc thực phẩm

Hơn 60 khách du lịch biển Hải Tiến nghi ngộ độc thực phẩm

Hàng chục du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Hàng chục du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Thanh Hóa: 50 người nhập viện sau khi ăn hải sản

Thanh Hóa: 50 người nhập viện sau khi ăn hải sản

Thanh Hóa: Hơn 50 du khách nhập viện nghi do ngộ độc hải sản

Thanh Hóa: Hơn 50 du khách nhập viện nghi do ngộ độc hải sản

Thanh Hóa: Hàng chục khách du lịch nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Thanh Hóa: Hàng chục khách du lịch nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Hàng chục du khách nhập viện sau bữa tối có hải sản tại biển Hải Tiến

Hàng chục du khách nhập viện sau bữa tối có hải sản tại biển Hải Tiến

Hơn 50 khách du lịch nhập viện cấp cứu sau tiệc hải sản ở biển Hải Tiến

Hơn 50 khách du lịch nhập viện cấp cứu sau tiệc hải sản ở biển Hải Tiến

60 du khách cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm ở biển Hải Tiến

60 du khách cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm ở biển Hải Tiến

Đi du lịch biển, hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Đi du lịch biển, hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Thanh Hóa: Hơn 50 người đi bệnh viện cấp cứu sau khi ăn hải sản ở biển

Thanh Hóa: Hơn 50 người đi bệnh viện cấp cứu sau khi ăn hải sản ở biển

Thanh Hóa: Hơn 50 du khách nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản tại khu du lịch

Thanh Hóa: Hơn 50 du khách nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản tại khu du lịch

Hơn 50 du khách nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản ở khu du lịch

Hơn 50 du khách nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản ở khu du lịch

Hơn 50 du khách nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản tại biển Hải Tiến

Hơn 50 du khách nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản tại biển Hải Tiến