Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc lại bị tố

Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc lại bị tố

Sở Y tế TP.HCM điểm mặt các phòng khám Trung Quốc sai phạm

Sở Y tế TP.HCM điểm mặt các phòng khám Trung Quốc sai phạm

Bị bắt mổ vì… xuất tinh sớm, Sở Y tế công khai 17 phòng khám Trung Quốc

Bị bắt mổ vì… xuất tinh sớm, Sở Y tế công khai 17 phòng khám Trung Quốc

Chỉ định mổ vì… xuất tinh sớm, Sở Y tế công khai 17 phòng khám Trung Quốc

Chỉ định mổ vì… xuất tinh sớm, Sở Y tế công khai 17 phòng khám Trung Quốc

TPHCM: Sở Y tế công khai danh sách 17 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

TPHCM: Sở Y tế công khai danh sách 17 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Điểm mặt 17 phòng khám Trung Quốc hay bị khiếu kiện

Điểm mặt 17 phòng khám Trung Quốc hay bị khiếu kiện

Vạch mặt 17 phòng khám Trung Quốc thường xuyên bị khiếu kiện

Vạch mặt 17 phòng khám Trung Quốc thường xuyên bị khiếu kiện

Những phòng khám ma quái tại TPHCM: Hét giá 'cắt cổ' bệnh nhân trên bàn mổ

Những phòng khám ma quái tại TPHCM: Hét giá 'cắt cổ' bệnh nhân trên bàn mổ

Phòng khám BAYLOR bị tố giữ bệnh nhân lấy gần 60 triệu đồng cắt bao quy đầu

Phòng khám BAYLOR bị tố giữ bệnh nhân lấy gần 60 triệu đồng cắt bao quy đầu